Prøysenhusteateret er et samarbeidsprosjekt mellom Prøysenhuset og Kultur og startet opp høsten 2016. Teater er en viktig del av Alf Prøysens forfatterskap, og det er et satsingsområde for Prøysenhuset og Ringsaker kommune å gi publikum teateroppsettinger av høy kvalitet.

Prøysenhusteateret legger vekt på samarbeid mellom barn og voksne og mellom amatører og profesjonelle. Det er prosjektbasert og man melder sin interesse ved hver ny oppsetning. 

Oppsetninger: 
Desember 2016: «Ei pølse i julestria» ute i Kusvea ved Prøysenhuset. 
Sommeren 2017: «Brakar og Joanna» ute i Kusvea ved Prøysenhuset. 
Desember 2017: «Snekker Andersen og Julenissen» ute i Kusvea ved Prøysenhuset.
Sommeren 2018: «Emil» ute i Kusvea ved Prøysenhuset.
Desember 2018: «Snekker Andersen og Julenissen» ute i Kusvea ved Prøysenhuset.
Sommeren 2019: «Præstvægen Grand Prix» ute i Kusvea ved Prøysenhuset.

Kontaktperson: 
Marthe Sørby, produsent og leder allmennkultur 
E-post: maso@ringsaker.kommune.no
Telefon: 482 61 022

Alle foto: Jonas Jeremiassen Tomter