Den kulturelle spaserstokken jobber for å bedre helsen og livskvaliteten til eldre ved å tilby varierte kulturelle tilbud. 

Arrangementene er gratis og åpne for alle, og blir i all hovedsak avholdt på kommunens bo- og aktivitetssentre. I tillegg benyttes lokale kulturarenaer og andre egnede lokaler. Det skal sørges for transport der det er nødvendig. Tilbudet skal ha høy kunstnerisk og kulturfaglig kvalitet.

Ordningen åpner for å tilby konserter og arrangementer innen alle kunst- og kulturgenre, som musikk, allsang, dans, teater/revy, tegning/maling m.m. I tillegg kan det arrangerers kurs i ulike kunstuttrykk og dansegrupper, kor, musikkgrupper og teatergrupper. 

Les mer om ordningen her.

Ringsaker kommune startet Den kulturelle spaserstokken i 2008, og siden den gang har nærmere 18.000 eldre hatt glede av ordningen. Kommunen har èn ansatt som planleggger og organiserer tilbudet.

Kontaktinformasjon:
Geir Otnæs, ansvarlig for DKSS i Ringsaker
​Telefon: 951 16 647
​E-post: got@ringsaker.kommune.no

Disse arrangementene ble gjennomført i 2020, 2021 og 2022
Disse arrangementene ble gjennomført i 2019
Disse arrangementene ble gjennomført i 2018
Disse arrangementene ble gjennomført i 2017
Disse arrangementene ble gjennomført i 2016
Disse arrangementene ble gjennomført i 2015
Disse arrangementene ble gjennomført i 2014
Disse arrangementene ble gjennomført i 2013
Disse arrangementene ble gjennomført i 2012
Disse arrangementene ble gjennomført i 2011
Disse arrangementene ble gjennomført i 2008, 2009 og 2010