Ung Kultur Møtes (UKM) er et nettverk av små lokale festivaler hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk. Hver kommune sender ungdommer videre til en fylkesmønstring som representanter for sin kommune. Hvert fylke sender i neste omgang ca. 30 deltakere til den nasjonale UKM-festivalen. UKM er ingen konkurranse. Juryens utvelgelse skjer på grunnlag av originalitet, kreativitet, publikumskontakt og kvalitet, og de utvalgte deltakerne skal speile bredden i den lokale mønstringen. Les mer om UKM her

UKM i Ringsaker

I Ringsaker er det kommunen ved Kultur som er øverste ansvarlig for mønstringen. Målet er å gjøre UKM til en viktig rekrutteringsarena til allmennkulturelle aktiviteter. UKM Ringsaker har to satsingsområder - ungdomsinvolvering og mentorhjelp.

Ungdomsinvolvering:
Ringsaker ønsker at ungdommen selv i størst mulig grad skal stå for den lokale mønstringen. Det skal være et arrangemente for, med og av ungdom. Derfor ble det i 2015 opprettet UKM som valgfag på Brumunddal ungdomsskole. Disse elevene har hovedansvar for å gjennomføre den lokale mønstringen som er lagt til februar hvert år. Elevene får veiledning av lærere ved skolen og ansatte ved Kultur. 

Mentorhjelp:
Ringsaker ønsker at mønstringen skal bli en best mulig opplevelse for de som melder seg på. Derfor får alle deltakere tilbud om individuell veiledning av profesjonelle kunstnere i forkant av forestillingen. 

Gjennomføring: 
RIngaker har gjennomført et lavterskel UKM-arrangement, helt fritt for teknikk og prestasjonskrav, ved alle de fem ungdomsskolene. Dette var vært en viktig arena for å gjøre UKM kjent blant ungdommen. Deretter er det blitt invitert til mentorkvelder hvor deltakerne har fått veiledning av mentorer, øvd med husband og laget et fellesnummer. Selve mønstringe foregikk på Prøysenhuset i 2016, 2017 og 2018. I 2019 ble UKM Ringsaker slått sammen med ungdomsfestivalen #mingreie som ble arrangert i teatersalen i Brumunddal lørdag 9. mars. 

Hvem kan delta: 
Alle ungdommer mellom 13 og 20 år.  

Hva kan man delta med:
Man kan delta med alle former for kunstuttrykk. Man kan også delta som arrangør, scenearbeider eller nettjournalist. Se alle kategoriene her

UKM Ringsaker 2020:
I 2020 arrangerer ikke Ringsaker UKM, men kommer tilbake med et større ungdomsarrangement på høsten. Følg med på kommunens nettside for mer informasjon. I mellomtiden oppfordres ugndommene til å melde seg på UKM Hamar. Mer informasjon finner dere her.  

Kontakperson UKM Ringsaker: 
Marthe Sørby
E-post: maso@ringsaker.kommune.no
Telefon: 482 61 022