Hva skjer om høsten det siste året i barnehagen

Du får beskjed om skoleplass for barnet ditt.

Barnehagen gir melding til respektiv skole om hvilke barn som går i barnehagen som skal begynne på skolen neste høst.

Siste året barnet før skolestart har mange barnehager egne pedagogiske opplegg beregnet på de eldste barna. Informasjon om hvordan dette er i barnehagen der barnet ditt går får du av barnehageleder.

Hva skjer vårhalvåret før skolestart

Du får invitasjon til informasjonsmøte på skolen der barnet ditt skal gå. Skolene har noe ulik praksis for hvordan samarbeidet mellom foreldrene og skolen i forbindelse med oppstarten gjøres. Dette er for eksempel besøksdag for foreldre og barn, fadderordning, o.a. Mer informasjon om dette får du på skolen.

Ansatte i barnehagen og skolen har samarbeidsmøte med gjensidig kunnskapsutveksling. Barnehagen presenterer innholdet i sin virksomhet; hva de arbeider med og hvordan det arbeides med de eldste barna. Skolen informerer om fagplaner for småskoletrinnet, og hvordan de arbeider med barna. Dette er viktig for å lage en god sammenheng mellom det barna gjør i barnehagen og det de møter i skolen. I tillegg til dette har noen barnehager og skoler laget egne avtaler om mer samarbeid.

Barnet får presentere seg for skolen ved å fylle ut skjemaet «Hei, dette er meg!». Dette fylles ut i samarbeid med foreldrene og barnehagen og sendes fra barnehagen til skolen.

Barn med nedsatt funksjonsevne

I tillegg til de nevnte rutinene som gjelder for alle barn er det noen spesielle som gjelder for barn med nedsatt funksjonsevne. Dette fordi barnet kan ha behov for særskilt tilrettelegging på skolen. 

Overgangsrutine fra barnehage til skole

Det er utarbeidet felles rutinebeskrivelse for overgangen mellom barnehage og grunnskole. Last ned dokumentet her.

Det fylles også ut et skjema om overføring av sakspapirer og opplysninger fra barnehage til skole.