Barnehager og smittevern

Interkommunal brosjyre om smittevern i barnehagene i Ringsaker, Hamar, Løten og Stange. 

Last ned «Barnehager og smittevern»

Handlingsplan mot mobbing

Forebyggende arbeid mot mobbing starter i barnehagen. Handlingsplanen er laget med utgangspunkt i sentrale føringer. Den er en konkretisering av de sentrale dokumentene og inneholder blant annet mål for barnehagens arbeid mot mobbing, sjekkliste og maler for dokumentasjon av arbeidet. 

Last ned Handlingsplan mot mobbing 

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Ringsaker

Barnehageeier skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen. Gjeldende vedtekter er fastsatt av kommunestyret sak 4, 2011. Revidert i Ringsaker kommunestyre 21.4.2021, sak nr. 20

Last ned vedtekter for de kommunale barnehagene.

Vedtekter for de private barnehagene i Ringsaker

Private barnehager har fastsatt egne vedtekter. For informasjon om vedtektene i de private barnehagene, se barnehagens hjemmeside eller ta kontakt med barnehageleder.

Kommunale målsettinger for antall, rom og form og engelsk

Gjennom prosjektarbeid har barnehagene utarbeidet felles kommunale målsettinger for antall, rom og form og engelsk. Hensikten er å sikre at alle barn gis tidlig mulighet for å utvikle egne evner og interesser innen disse områdene. Samtidig bidrar det til et likeverdig barnehagetilbud uavhengig av hvilken barnehage de går i.


Last ned de kommunale målsettingene for antall, rom og form.

Last ned de kommunale målsettingene for engelsk. 

 

Rutine for overgang mellom barnehage og skole

Det er utarbeidet felles rutinebeskrivelse for overgangen mellom barnehage og grunnskole.

Last ned dokumentet her.

Fra bekymring til handling: Lokal handlingsveileder for barnehagene i Ringsaker

Handlingsveilederen er relevant når det oppstår ulike bekymringer for barnets omsorgssituasjon. Den er utarbeidet med utgangspunkt i en situasjon hvor det er bekymring for barnets omsorgssituasjon.

Handlingsveilederen går fra bekymring til handling for å gi råd om hvordan barnehagen skal håndtere mistanken, og hvordan få til en god kommunikasjon med foreldre/foresatte.

Veilederen finner du hos KoRus-Øst