Derfor lager vi frivillighetsfestival: 
Frivillig sektor er en av de viktigste bidragsyterne til fellesskapsarenaer og aktiviteter som bidrar til trygghet, mestring og tilhørighet for befolkningen. Derfor er det viktig å heie fram og synliggjøre frivilligheten i Ringsaker.

Målet med dagen er:
• å lage en arena for rekruttering til frivilligheten
• å la frivillige lag og foreninger få vise fram sin kjerneaktivitet og invitere publikum med i det som presenteres
• å synligjøre mangfoldet i aktivitetstilbudet til frivilligheten i kommunen
• å la folk møtes på tvers av generasjoner
• å skape en arena for integrering
• å styrke samarbeidet mellom frivillig sektor og Ringsaker kommune
Vi står sterkere sammen!

Arrangører: 
Ringsaker Idrettsråd, Ringsaker Kulturråd, Moelv Frivilligsentral, Brumunddal Frivilligsentral, VilMer og Ringsaker kommune.

Har du spørsmål vedrørende festivalen ?
Kontakt folkehelsekoordinator Ingeborg Nordlund på telefon 995 22 273 eller på e-post inno@ringsaker.kommune.no.

Alternativ Frivillighetsfestival 2020
På grunn av smittevern måtte Frivillighetsfestivalen 2020 avlyses i sin ordinære form. I august inviterte vi alle lag og foreninger i kommunen til å bli med og lage korte presentasjonsfilmer av sin aktivitet. Filmene skal synliggjøre kommunens frivillighet for publikum, samtidig som de skal bidra til rekruttering til de ulike aktivitetene. 30 lag og foreninger er med i prosjektet. Produksjonen startet høsten 2020 og ferdigstilles i april 2021. 

I januar ble de ti første filmene offentliggjort. 

Se filmene her!

I mars og april blir de siste 20 filmene offentliggjort.