Bilder fra frivillighetsfestivalen 2023

På kommunens Facebook-side kan du se alle bildene fra festivalen 2023 

Arrangører: Ringsaker Idrettsråd, Ringsaker Kulturråd, Moelv Frivilligsentral, Brumunddal Frivilligsentral, VilMer og Ringsaker kommune

Derfor lager vi frivillighetsfestival

Frivillig sektor er en av de viktigste bidragsyterne til fellesskapsarenaer og aktiviteter som bidrar til trygghet, mestring og tilhørighet for befolkningen. Derfor er det viktig å heie fram og synliggjøre frivilligheten i Ringsaker.

Målet med dagen er:
• å lage en arena for rekruttering til frivilligheten
• å la frivillige lag og foreninger få vise fram sin kjerneaktivitet og invitere publikum med i det som presenteres
• å synligjøre mangfoldet i aktivitetstilbudet og møteplassene som frivilligheten i kommunen bidrar med
• å la folk møtes på tvers av generasjoner
• å skape en arena for integrering
• å styrke samarbeidet mellom frivillig sektor og Ringsaker kommune