Høsten 2018 vedtok derfor kommunestyret en egen temaplan for frivillighet, som vi har kalt «Frivillighet i Ringsaker». Planen har følgende hovedformål:

  • Hvordan kan Ringsaker kommune som offentlig virksomhet bidra til å tilrettelegge for at frivillige organisasjoner og personer i Ringsaker kan drive sin virksomhet?
  • Hvordan kan kommunens ulike enheter få til og videreutvikle et godt samarbeid med frivilligheten i Ringsaker?

I planen foreslås noen overordnede tiltak kommunen vil sette inn for å oppnå dette.
 
Les mer om tiltakene i temaplanen «Frivillighet i Ringsaker».