Kulturkalenderen er et samarbeid mellom Ringsaker kommune og Hamar, Stange, Løten og Visit Innlandet. Her kan lag, foreninger og kulturaktører melde inn sine arrangementer og opplevelser. Målet er å samle alt som skjer i Ringsaker kommune, både innnen kultur og idrett, på ett sted. Merk at det kun er arrangementer, ikke faste aktiviteter, som skal inn i denne kalenderen. Eksempler er konserter, utstillinger, idrettsarrangement, festivaler etc. 

Du registrerer arrangementet via dette digitale skjemaet. Arrangementer og opplevelser som meldes inn før den 25. hver måned, blir med i en papirutgave av kalenderen som trykkes i Ringsaker Blad rundt den 1. hver måned. 

► Her finner du kulturkalenderen