Januar

Felles samling på Prøysenhuset.  Fast tredje tirsdag i nytt år. Dette er en samling med tematikk som er aktuell for alle lag og foreninger. 

 

April

Temasamling på Prøysenhuset. Fast andre tirsdag etter påske. Dette er en samling med teamer som retter seg mot deler av frivillig sektor. Tema bestemmes utfra behov og aktualitet. 

Søknadsfrister 1. april:

 

Mai

Søknadsfrister 1. mai:

 

September

Frivillighetsfestival. Fast første lørdag i september.

Oktober

Søknadsfrister 1. oktober: 

Søknadsfrist15. oktober:

November

Webinar om aktuelle temaer