Søknad om hjemmehjelp og praktisk bistand sendes til enhet for tjenestetildeling og samordning. Tjenesten gis etter en hjemmebesøk og individuell vurdering av din helhetlige situasjon. 

Kontaktinformasjon: 

Telefon:
96 94 26 84

E-post:
postmottak.hjemmetjenester@ringsaker.kommune.no

RE-leder Kari Vik E-post kari.vik@ringsaker.kommune.no

Telefon:
932 00 354