Hverdagsrehabilitering er et ledd i Ringsaker kommunes satsing på forebyggende helsearbeid, og er en tidsbegrenset rehabilitering hvor opptrening i hveragsilvets gjøremål skjer i ditt hjem og nærmiljø. Et tverrfaglig team bestående av ergoterapeut, fysioterapeut og ansatte fra hjemmetjenesten foretar en systematisk kartlegging, og i samarbeid med deg utarbeides det mål for hva du synes er viktig å mestre i din hverdag. Teamet kommer hjem til deg og hjelper deg med å trene på det som er viktig for deg å klare selv i hverdagen, etter en plan som dere har laget sammen. Mål og fremgang evalueres og justeres under veis. Treningen tilpasses i takt med at du forbedrer din funksjon. 

Hverdagsrehabilitering passer for deg som har nedsatt funksjonsevne og søker hjemmetjenester for første gang, eller har hjemmetjenester, og står i fare for ytterligere funksjonsnedsettelse og økt behov for hjelp. Du må ha et opptreningspotensiale og kunne ta i mot instruksjon og veiledning. Du må ønske å trene for å kunne bli mer selvhjulpen i hverdagen og være motiver for å gjøre en egeninnsats.

Ta kontakt med enhet for tjenestetildeling og samordning for mer informasjon.