Om enhet for hjemmetjenester

Enheten har ansvar for å yte hjemmetjenester og dagtilbud til de som har vedtak om det, samt brukerstyrt personlig assistanse-ordningen i Ringsaker (BPA). 

Hvordan søker jeg om hjemmetjenester?

Skal du søke om hjemmetjenester, bes du ta kontakt med enhet for tjenestetildeling.