Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder. Kommunen står fritt til å velge hva det er hensiktsmessig å lage plan for.

Her finner du oversikt over alle kommunedelplaner utarbeidet som arealplaner

Tematiske Kommunedelplaner finner du her i oversikten over planer vedtatt av kommunestyret