Transponder

Vi benytter digital meldingsbok for kommunikasjon mellom skole og hjem. Løsningen heter Transponder Meldingsbok og kan lastes ned i App store og Google play. Søk etter “Transponder Meldingsbok”. I tillegg kan tjenesten brukes fra nettleser.

Med første gangs pålogging via IDporten sikrer vi høyt nivå av sikkerhet for både foresatte og ansatte. Alle som logger seg inn i sine barns digitale meldingsbøker ser hvem som til enhver tid kan lese og skrive i bøkene. Logg deg rett inn i appen og aksepter push-varsler  for å holde deg oppdatert i sanntid eller bruk Transponder i nettleser fra https://www.transponder.no/meldingsbok/

 

Office 365

Office 365 fra Microsoft gir alle elever fri tilgang til programmer som Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Teams og Outlook. Disse er tilgjengelige i en skybasert tjeneste (via internett). Dette betyr at elevene har tilgang til programmer, filer og dokumenter uansett hvor de befinner seg, forutsatt at de har tilgang til internett. Elevene får også muligheten til å laste ned Office 365 på private maskiner. Lisensen gjelder for inntil fem enheter, slik som PC, nettbrett og telefon.

Elevenes læringsplaner og andre viktige dokumenter blir nå lagt ut her. Hvert klassetrinn har sin egen QR-kode/lenke som leder rett til trinnets læringsplaner.

Påloggingsadresse for Office 365: https://portal.office.com

Hilsen fra rektor

Skoleåret 2019/2020 er godt i gang for nærmere 300 elever og 50 ansatte ved Furnes ungdomsskole. Jeg håper at alle nye elever har opplevd at dere har blitt tatt godt imot og at du trives som elever her ved skolen. De siste års elevundersøkelser viser at elevene ved Furnes ungdomsskole trives godt på skolen. Dette er resultater vi er stolte av, og som vi vil jobbe systematisk og godt for å opprettholde .

Respekt og omtanke for andre er like viktig når vi kommuniserer gjennom sosiale medier, som når vi møtes på skolen eller i andre sammenhenger. Vi klarer neppe å unngå at det oppstår konflikter og problemer i et skolesamfunn med 300 elever, og derfor er det svært viktig at skolen får beskjed når det er noe som er vanskelig. Gi beskjed til en av oss som jobber på skolen hvis du ikke har det bra, eller du vet om andre elever som blir plaget eller på annen måte sliter med noe. Da vil skolen sette seg inn i hva saken handler om og følge opp videre. Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, og det er viktig at alle parter samarbeider godt for å få til dette.

Digitalisering er et viktig satsingsområde i Ringsaker-skolen. Som en del av denne satsingen, skal alle elever låne pc. Bruk av digitale verktøy er viktig for at elevene skal tilegne seg nødvendige ferdigheter, og det gir læreren langt bedre muligheter til å tilpasse opplæringen til den enkelte elev.

Furnes ungdomsskole har blitt sertifisert som en dysleksivennlig skole forrige skoleår. Vi gjennomfører ulike kompetansehevingstiltak i personalet, og vi er trygge på at mange elever vil oppleve god nytte av dette arbeidet gjennom økt mestring og motivasjon.
Elevenes motivasjon er også  årets hovedtema for arbeidet med satsingen «Kultur for læring».

Årene ved Furnes ungdomsskole skal gi alle elever godt utgangspunkt for videre skolegang og framtidas arbeidsliv. Derfor er det viktig at hver og en setter seg ambisiøse, men realistiske mål. Alle skal ha noe å strekke seg etter, men samtidig er det viktig at det ikke lages et forventningspress som gjør at en føler at en ikke strekker til. Lykke til med gjennomføringen av skoleåret .

Med hilsen

Geir Mauseth
Rektor