Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Alle foresatte som har barn på skolen er medlemmer av Foreldrerådet ved skolen. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg som forkortes Foreldrerådets arbeidsutvalg - FAU. På Furnes ungdomsskole består det av alle foreldrekontaktene, men kan også være sammensatt på andre måter. FAU fungerer som et styre for foreldrerådet.

FAU er foresattes talerør ovenfor skolen. FAU skal, på tvers av klassene, arbeide for å skape et godt samhold mellom hjemmet og skolen, og medvirke til at elever og foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.

 

Kontaktinfo skoleåret 2023-2024:

Lisbeth Nartan
FAU-Leder
Telefon: 950 52 680
E-post linar75@gmail.com

Snorre Skar
Natteravnkoordinator
Telefon: 960 09 880
E-post: snorre@arkelprofil.no

Hege Ophus
Sekretær
Telefon: 970 98 707
E-post: hegelo@hotmail.com

Heidi F Lock
Kasserer
Telefon: 971 32 752
E-post: heidi.lock@icloud.com

 

 

Samarbeidsutvalget (SMU)

Skolemiljøutvalget (SMU)

Skolemiljøutvalget er skolens høyeste samarbeidsorgan. Skolemiljøutvalget skal bidra til at skolen, de tilsatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som handler om skolemiljøet. På Furnes ungdomsskole møtes skolemiljøutvalget ca. tre ganger pr. halvår og bidrar blant annet aktivt inn mot skolens arbeid med skolevurdering. Rådets representanter er skoleleder, fau-leder, en foreldrerepresentant, en representant fra andre ansatte, eelvrådsrepresentant (lærer) ,  to elever fra elevråd og en politiker.

Elevrådet

Elevrådet

Elevrådet består av en representant fra hver klasse, som utgjør ca 12 personer. I tillegg kommer elevrådsstyret somt eller 6 personer. Elevrådet tar opp aktuelle saker som kommer fra elever og bringer dem videre i systemet.

Noen ganger i året arrangeres grilling av pølser i midttimen. Elevrådet arrangerer nyttårsballet, som er en av de største hendelsene i året. Det arrangeres også en fest for 7. klasse. Dette er en fest for neste års 8. trinn som skal begynne på FUSK. Hensikten med dette er at elevene skal bli bedre kjent med sine nye klassekamerater.

Klassekontakter 8. trinn

Knut Joakim Thorshaug
Klassekontakt 8a                                           
Telefon: 414 78 047 
E-post: joakimthorshaug@hotmail.com


Helga Arneberg
Klassekontakt 8b
Telefon: 970 02 462 
E-post: helgaarne@hotmail.com


Ales Haave
Klassekontakt 8b
Telefon: 415 21 680
E-post: ales.christine.haave@ringsaker.kommune.no


Stine Trettebergstuen
Klassekontakt 8c
Telefon: 905 58 434
E-post: stine.trettebergstuen@norsk-tipping.no


Ingvill Haave Holmlund
Klassekontakt 8c
Telefon: 997 44 422
E-post: ingvillhaave@gmail.com


Snorre Skar
Klassekontakt 8d
Telefon: 960 09 880
E-post: snorre@arkelprofil.no


Tom Dalby Moe
Klassekontakt 8d
Telefon: 909 59 557
E-post: tomdmoe@gmail.com

Klassekontakter 9. trinn

Torstein Skjelseth
Klassekontakt 9a
Telefon: 907 55 732
E-post: skjelz@gmail.com

                                                                            

Nina Vestli Engebakken
Klassekontakt 9b
Telefon: 997 44 350
E-post: nkvestli@gmail.com


Thorgrim Kristiansen
Klassekontakt 9c
Telefon: 982 45 012
E-post: thorgrim.kristiansen@gmail.com


Hans-Henrik Hansen
Klassekontakt 9c
Telefon: 957 77 201
E-post: hanshenrikhansen4@gmail.com


Kristina Meyn Krogvold
Klassekontakt 9d
Telefon: 911 68 786
E-post: kristina.krogvold@ringsaker.kommune.no


Marion Robsahm
Klassekontakt 9d
Telefon: 977 90 107
E-post: marion.robsahm@ringsaker.kommune.no

Klassekontakter 10. trinn

Rune Bjaanes Dahl
Klassekontakt 10a
Telefon: 959 81 602
E-post: runebjaanesdahl@gmail.com


Ida Olivia Bergerud Foss
Klassekontakt 10a
Telefon: 988 73 871
E-post: idaoliviabergerud.foss@bufetat.no


Anita Brenden
Klassekontakt 10b
Telefon: 913 03 548
E-post:  anita@skyttermoen.anlegg.no


Wenche  Solum
Klassekontor 10b
Telefon: 951 27 418
E-post: wwsolum@gmail.com


Siri Skogstad
Klassekontakt 10c
Telefon: 952 14 352
E-post: siri.skogstad@forsvarsbygg.no 


Inger Kroken
Klassekontakt 10c 
Telefon: 415 84 890
E-post: inger.kroken@ringsaker.kommune.no


Thea Øvergaard
Klassekontakt 10d
Telefon: 482 61 803
E-post: thea.overgaard@helse-sorost.no


Lisbeth N Stenberg
Klassekontakt 10d
Telefon: 450 23 254
E-post: lisbeth.n.stenberg@ringsaker.kommune.no


Maren Dæhlien
Klassekontakt 10e 
Telefon: 952 60 888
E-post: maren.daehlin@gmail.com

Inger Marie Stenberg
Klassekontakt 10e
Telefon: 907 38 553
E-post: ingste84@gmail.com