Læring og trivsel

Forebyggende arbeid

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø

Handlingsplan skal være til hjelp for å sikre:

  • At hver eneste elev føler trivsel og tilhørighet på skolen.
  • At skolen driver et systematisk og forebyggende arbeid.
  • At skolen har gode rutiner for oppfølging av blant annet å avdekke og håndtere krenkende atferd og mobbing.

Handlingsplan mot krenkende adferd finner du her