På denne siden finner du informasjon som gjelder vår skole. Se aktuelle temaer i toppmenyen.

Se også Ringsaker kommunes fellesside for skolene. Her finner du blant annet informasjon om skoleskyss, frisøknader, tildeling av skoleplass og skolerute.