Ringsaker kommune deler årlig ut priser innen kultur, idrett og næring under forutsetning av at Kommunestyret bevilger de nødvendige midlene. Prisene deles ut under en egen priskveld. Her hedres også alle utøvere som i inneværende år har oppnådd medaljeplassering i internasjonale mesterskap.

Følgende priser deles ut: 

  • Ringsakerprisen
  • Frivillighetsprisen
  • Idrettsprisen
  • Kulturprisen
  • Byggeskikkprisen
  • Næringsprisen
  • Miljøprisen

Nominasjon
Nominasjonsprosessen starter 1. oktober hver høst. Dette informeres det om i aviser og i kommunens egne kanaler. Alle kan nominere lag, foreninger og personer til de forskjellige prisene. Begrunnede forslag sendes til Ringsaker kommune ved Kultursjefen. Frist for innsending 2023 er 1. februar. 

Har du spørsmål?
Kontakt Kultur på e-post: postmottak.kultur@ringsaker.kommune.no