Ringsaker kommune deler årlig ut priser innen kultur og idrett under forutsetning av at Kommunestyret bevilger de nødvendige midlene. Prisene deles ut under RingsakerGallaen i januar. Her hedres også alle utøvere som i inneværende år har oppnådd medaljeplassering i internasjonale mesterskap.

Se bilder fra RingsakerGallaen 2020 her. 

Følgende priser deles ut: 

  • Ringsakerprisen
  • Frivillighetsprisen
  • Idrettsprisen
  • Kulturprisen
  • Byggeskikkprisen
  • Næringsprisen

Nominasjon
Nominasjonsprosessen starter 1. oktober hver høst. Dette informeres det om i aviser og i kommunens egne kanaler. Alle kan nominere personer til de forskjellige prisene. Begrunnede forslag sendes til Ringsaker kommune ved Kultursjefen. 

Har du spørsmål?
Kontakt Kultur på e-post: postmottak.kultur@ringsaker.kommune.no