Er det plass til flere barn og unge i fritidsaktivitetene hos dere? Ringsaker kommune er testkommune i et prosjekt ledet av Frivillighet Norge. Målet er å få samlet alle fritidstilbud for barn og unge opp til 26 år på www.Ungfritid.no.

Her kan alle kommunens frivillige lag og foreninger fylle på med faste organiserte aktiviteter, aktiviteter med plass til nye deltakere. Ringsaker kommunes faste tilbud kan også legges inn samme sted. Kommunen og Frivillighet Norge skal bidra til å spre denne informasjonen til befolkningen.

Derfor inviterte vi lag og foreninger til et gratis webinar for å høre mer om hvordan www.ungfritid.no kan bidra til økt deltakelse i fritidsaktiviteter. Her fikk deltakerne informasjon om hvorfor og hvordan de bruker www.ungfritid.no til å få aktivitetene sine mer synlig og å nå frem til flere unge opp til 26 år. Vanja Konradsen fra Frivillighet Norge delte informasjon og lenker for å ta Ungfritid.no i bruk. Som frivillig/ forening gjør du følgende:

Her finner du lenke til informasjonssider. Sjekk ut kommunens søk her.

Hvor mange aktiviteter klarer vi å legge ut før skolestart høsten 2022?

Vi håper mange vil være med å synliggjøre sine aktiviteter og å rekruttere nye deltakere og medlemmer fram mot skolestart høsten 2022. Det er gratis for alle frivillige organisasjoner. Nå håper vi å få med lag og foreninger til å legge ut informasjon om foreningens aktiviteter, og bidrar til økt deltakelse, vekst og mangfold i organisasjonen.

Har du spørsmål om rekruttering og Ungfritid.no? Ta kontakt med folkehelsekoordinator i Ringsaker, Ingeborg Nordlund. Send epost til inno@ringsaker.kommune.no eller ring: 995 22 273. Du kan også sende epost til kontakt@ungfritid.no.

Mer informasjon om www.ungfritid.no:
Frivillighet Norge har utviklet nettportalen Ungfritid.no for synliggjøring av faste fritidsaktiviteter i regi av frivillige organisasjoner, for alle barn og unge i Norge. Den nye nasjonale nettsiden Ungfritid.no vil samle, gi bedre oversikt og god informasjon om fritidsaktiviteter for alle barn og unge, i regi av frivillige organisasjoner. Ungfritid.no er gratis å bruke for organisasjoner, klubber, lag og foreninger som tilbyr fritidsaktiviteter lokalt i kommuner, og som er registrert i frivillighetsregisteret i Brønnøysund. Prosjektet støttes av Bufdir. Les mer her.