Er det plass til flere barn og unge i fritidsaktivitetene hos dere? Ringsaker kommune er testkommune i et prosjekt ledet av Frivillighet Norge. Målet er å få samlet alle fritidstilbud for barn og unge opp til 26 år på www.Ungfritid.no.

Ringsaker kommune arrangerer nytt kurs i bruk av ungfritid.no onsdag 23. november kl. 20.45-21.30. Meld deg på via skjema nederst på siden. Påmeldingsfrist er 20. november. 

På ungfritid.no kan alle kommunens frivillige lag og foreninger fylle på med faste organiserte aktiviteter, aktiviteter med plass til nye deltakere. Ringsaker kommunes faste tilbud kan også legges inn samme sted. Kommunen og Frivillighet Norge skal bidra til å spre denne informasjonen til befolkningen.

Her er nyttige lenker for frivillige/ foreninger som ønsker å ta i bruk ungfritid.no: 

Her finner du lenke til informasjonssider. Sjekk ut kommunens søk her.

Hvor mange aktiviteter klarer vi å legge ut før skoleslutt våren 2023?

Vi håper mange vil være med og synliggjøre sine aktiviteter. Portalen er gratis for alle frivillige organisasjoner. Vi håper å få med lag og foreninger til å legge ut informasjon om foreningens aktiviteter, og bidrar til økt deltakelse, vekst og mangfold i organisasjonen.

Har du spørsmål om rekruttering og Ungfritid.no? Ta kontakt med folkehelsekoordinator i Ringsaker, Ingeborg Nordlund. Send epost til inno@ringsaker.kommune.no eller ring: 995 22 273. Du kan også sende epost til kontakt@ungfritid.no.

Mer informasjon om www.ungfritid.no:
Frivillighet Norge har utviklet nettportalen Ungfritid.no for synliggjøring av faste fritidsaktiviteter i regi av frivillige organisasjoner, for alle barn og unge i Norge. Den nye nasjonale nettsiden Ungfritid.no vil samle, gi bedre oversikt og god informasjon om fritidsaktiviteter for alle barn og unge, i regi av frivillige organisasjoner. Ungfritid.no er gratis å bruke for organisasjoner, klubber, lag og foreninger som tilbyr fritidsaktiviteter lokalt i kommuner, og som er registrert i frivillighetsregisteret i Brønnøysund. Prosjektet støttes av Bufdir. Les mer her.