Velkommen til Moelv og Fossen skoler. Moelv skole er helt nybygd og ligger vakkert plassert i sentrum av Moelv med kort vei til Moelv ungdomsskole, Moskogen og andre fasiliteter. 

Moelv skole har cirka 350 elever men er bygget for inntil 425 elever. Skolen er nå en sammenslåing av gamle Kilde skole og Skarpsno skole. Fossen skole ligger i Fossmarka med et flott nærmiljøanlegg, og har elever fra 1.-4. trinn. Fossens elever begynner på Kilde skole i 5. trinn. Elevtallet ligger på cirka 60 ved Fossen skole. Begge skolene er samlet under samme ledelse.

Skolene jobber med Vurdering for læring og har  deltatt i Utdanningsdirektoratets pulje 3 i forhold til Vurdering for læring. Skolene har tidligere vært prosjektskoler for Utdanningsdirektoratets satsing på Helhetlig skoledag og Aktivitetsskolen/SFO, og dette er videreført i den daglige driften. Moelv og Fossen skoler er en flerkulturelle skoler, og har mange elever med flerkulturell bakgrunn. 

Moelv og Fossen er utvalgt til såkalte NAFO-skoler. Dette betyr at vi setter spesielt fokus på arbeidet vårt i forhold til elever med flerkulturell bakgrunn.

Totalt har enheten Moelv og Fossen skoler cirka 75 ansatte.