Telefonen er bemannet hverdager 15.00-07.00 og hele døgnet i helg og på helligdager.

Avvik på veg og gatelys kan også registreres i Vegen min.