Bålbrenning er hyggelig, så lenge det er under kontroll. På nettsiden til sikkerhverdag.no kan du lese om hvor du kan tenne bål og grille, og hva du må tenke på før du tenner bål. 

Skal du tenne bål i eller i nærheten av skogsmark i tidsrommet mellom 15. april og 15 september, må du søke brannvesenet om tillatelse.
I Ringsaker, Hamar, Løten og Stange er det vedtatt en egen forskrift om renovasjon av husholdningsavfall hvor det framgår at brenning av avfall ikke er tillatt.