Dersom du skal installere, endre, rive eller reparere ildsted innenfor en og samme bruksenhet, trenger du ikke å søke om dette. Men du må likevel sende melding om installering av nytt ildsted.

Skjema for å melde og søke om installering av ildsted 

Dette kan gjøres fylles ut elektronisk, skrives ut og sendes til: 
Moelv brannstasjon
Bettavegen 5
2390 Moelv

Det stilles ingen formelle krav til den som skal sette opp et ildsted. Vi anbefaler likevel at du bruker kvalifiserte fagfolk til dette arbeidet.

Skal du bygge, rive, endre eller rehabilitere en skorstein, er dette søknadspliktig og må utføres av fagfolk.