Slukkeøvelse

Brannvesenet tilbyr slukkeøvelser for både bedrifter, foreninger, borettslag, skoler, privatpersoner mfl. Det blir undervist i både praktisk bruk av apparat og teori rundt brannvern. Vi kan ta grupper på inntil 20 personer. 

Hver gruppe vil få være med på en times brannvernundervisning og praktisk slukkeøvelse med bruk av håndslukkere med skum, samt husbrannslange. Håndgrep og bruk av skumapparater er tilnærmet lik de mer utbredte pulverapparatene, men det forurenser mindre slik at det kan øves i tettbygd strøk.

Interesserte kan henvende seg for å avtale tidspunkt med brannmester Ole Jacob Fodnes, telefon 91353592,  e-post: ojf@ringsaker.kommune.no.

Øvrige kurs

På forespørsel kan vi tilby også andre kurs innen brannvern. Ta kontakt og beskriv hva du ønsker, så ser vi hva vi kan tilby.