Hvordan vet jeg når feieren kommer?

Du blir varslet om tilsyn fra feieren senest tre dager før besøket. Varselet kommer i form av skriftlig informasjon i postkassen din og/eller SMS. På lappen står direktenummeret til feieren som kommer hjem til deg. Skulle ikke tidspunktet passe, kan du ringe feieren direkte og avtale nytt tidspunkt.

Tidspunktet for feierbesøk passer ikke for meg. Hva gjør jeg?

Vi forsøker så langt som mulig å etterkomme den enkelte huseiers ønske om å avtale tid ved varsel om tilsyn.

På varsellappene finner du kontaktinformasjon til feieren som kommer hjem til deg. Du kan ringe direkte til feieren for å avtale et nytt tidspunkt.

Jeg har mistet lappen med direktenummeret til feieren. Hva gjør jeg?

Dersom du har mistet varselet om feiertilsyn, kan du ta kontakt med Ringsaker Brannvesen på e-post postmottak.brann@ringsaker.kommune.no eller på  telefon 47 69 33 23 for å avtale tidspunkt for feierbesøk.

Noen må være hjemme når feieren kommer

Eier eller en stedfortreder for eier må være hjemme når feieren kommer på tilsyn.  Vedkommende må kunne vise feieren rundt i boligen, og det er en fordel om denne personen kjenner boligen godt.

Frekvens for tilsyn

Helårsbolig med skorstein og ildsted vil bli tilbudt tilsyn cirka hvert åttende år.

Hva sjekker feieren ved tilsyn

Dette sjekker feieren ved tilsyn: 

 • Om ildsted og skorstein har synlige feil eller mangler
 • Røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier
 • Takstige/ plattform

I tillegg veileder vi deg i spørsmål om fyring, fyringsøkonomi og brannsikkerhet i hjemmet. Etter besøket får du en tilsynsrapport.

Hva skjer dersom feieren finner avvik?

Blir det avdekket avvik på fyringsanlegget eller brannsikkerheten, vil du du få en frist på 30 dager til å gi skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når avvik vil bli rettet.

Huskeliste ved feiing fra tak

 • Alle stiger og trinn må være montert i henhold til monteringsanvisningen og skal være lett tilgjengelige.
   
 • Er det flere skorsteiner på taket, skal det være montert gangbro mellom disse eller trinn til alle skorsteiner.
   
 • Hvis skorsteinen er over 120 centimeter høy, skal den ha feieluke eller plattform.
   
 • I de tilfellene hvor det er mer enn fem meter fra bakke til tak, må stigen være festet med godkjent sklisikring.
   
 • Husk å stenge alle spjeld og ventiler.
   
 • Har du åpen peis, kan det lønne seg å henge et fuktig klede foran åpningen.
   
 • Ikke bruk ildstedet denne dagen.

 

Kommunen skal sørge for at alle røykkanaler i piper og ildsteder blir feiet etter behov, og minst én gang hvert åttende år.

 

Hyppighet fastsettes ut fra mengde og type sot.

Feiing fra luke på loft

Sørg for at vi får tilgang til loftet. Dersom ikke feieren får tilgang til sotluken, må eier selv sørge for at soten blir tatt ut etter feiing. Denne er som oftest plassert i kjelleren.

Søke om fritak fra feiing og tilsyn

Ønsker du fritak for feiing og tilsyn kan du søke om dette dersom du oppfyller kriteriene for fritak.

Kriterier for fritak:

 • Ingen ildsteder tilknyttet skorsteinen 
 • Skorsteinen er fysisk stengt, for eksempel med steinhelle over toppen av skorsteinen.
 • Boenheten står ubebodd i mer enn tre måneder.

Det er ikke mulig å søke fritak for feiing og tilsynsavgift for allerede utført feiing og eller tilsyn.

Les mer om fritak på siden ofte stilte spørsmål om faktura for eiendomsavgifter.

Klagemulighet

Er du ikke fornøyd med de tjenestene feiervesenet utfører, kan du ta kontakt med kommunen. Kommunens egen klagenemnd er klageinstans for vedtak som er truffet av brannsjefen.

Fjerner merverdiavgiften på feiing og tilsyn av fyringsanlegg

Fra 1.  januar 2023 skal ikke lenger kommunene beregne merverdiavgift (moms) på gebyret for feiing og tilsyn av fyringsanlegg.
 
Skatteetaten har i Merverdiavgiftshåndboken 2023 har tatt inn en endret tolkning om avgiftsbehandlingen av kommunale gebyrer for feiing og tilsyn av fyringsanlegg. Denne tjenesten anses nå som offentlig myndighetsutøvelse og er ikke lenger avgiftspliktig.
 

De øvrige branntjenestene er fortsatt momsbelagt: 

 
Feiing av fyrkjeler, fjerning av blanksot og fuglereir, samt feiing og tilsyn av fritidsbolig utenom ordinært intervall, faktureres etter medgått tid pr. påbegynt time. 
 
Feiing av røykkanaler og skorsteiner knyttet til industrianlegg faktureres etter medgått tid pr. påbegynt time.