Brumunddal brannstasjon

Brumunddal brannstasjon har en dagkasernering bestående av et vaktlag på minimum fire personer som i kontortiden på hverdager (kl. 8-15.30) kan rykke ut på ca. 90 sekunder. 

Utenfor dette tidsrommet er det alltid et vaktlag med fire deltidsansatte mannskaper som har hjemmevakt og rykker ut på ca. 4 minutter på dagtid og ca. 6 minutter på natt. Det er 4 vaktlag som deler på vaktturnusen.

De dagkasernerte mannskapene utgjør ledelsen for hvert sitt vaktlag utenfor kontortiden. Administrasjonen for brannvesenet har sine kontorer på brannstasjonen i Brumunddal.

Moelv brannstasjon

Moelv brannstasjon har en vaktberedskap bestående av til enhver tid fire deltidsansatte brannmannskaper med hjemmevakt som kan rykke ut fra brannstasjonen på ca. fire minutter på dagen og ca. seks minutter på nattestid. Det er fire vaktlag som deler på vaktturnusen. 

Ringsaker kommunes feiere har kontorer i bygget. Eventuelle besøk må avtales med leder feiervesen eller den enkelte feier. Moelv brannstasjon har adressen Bettavegen 24, 2390 Moelv.

Nes brannstasjon

Nes brannstasjon har adressen Tingnesvegen 266, 2353 Stavsjø. Vaktberedskapen består av til enhver tid tre deltidsansatte brannmannskaper med hjemmevakt som kan rykke ut fra brannstasjonen på ca. fire minutter på dagen og ca. seks minutter på nattestid. Det er fire vaktlag som deler på vaktturnusen. 

Mesnali brannstasjon

Vaktberedskapen består av til enhver tid tre deltidsansatte brannmannskaper med hjemmevakt som kan rykke ut fra brannstasjonen på ca. fire minutter på dagen og ca. seks minutter på nattestid. Det er fire vaktlag som deler på vaktturnusen. Mesnali brannstasjon har adressen Tyrivegen 2, 2610 Mesnali.