Forbud mot bruk av fossil fyringsolje og parafin

Myndighetene har signalisert et det fra 2020 vil tre i kraft et forbud mot bruk av fossil fyringsolje og parafin til oppvarming av boliger. 

Forbudet er foreløpig ikke formalisert i lover eller forskrifter, og detaljer knyttet på hvordan og på hvilken måte dette skal gjennomføres foreligger ikke. 

Signalene er likevel såpass entydige at alle aktører i forvaltningen og næringslivet forholder seg til at dette blir gjennomført.

Start planleggingen nå

Et forbud mot bruk av fossil fyringsolje og parafin til oppvarming av boliger ligger noen få år frem i tid, men vil trolig medføre omfattende investeringer i din bolig, spesielt hvis du har oljefyr. Det er derfor viktig å starte planleggingen i god tid, slik at den løsningen du til slutt velger blir den mest gunstige for deg og boligen.

Fossil oljefyring kan erstattes av fornybar energi

Fossil oljefyring kan heldigvis erstattes av mange fornybare oppvarmingsløsninger som ved, pellets, varmepumpe eller solenergi. En parafinkamin kan f.eks erstattes med en luft-luftvarmepumpe, pelletskamin og/eller rentbrennende vedovn. 

Har boligen oljekjel og vannbåren varme kan oljekjelen erstattes med en luft-vannvarmepumpe, væske-vannvarmepumpe eller en biokjel. Solfangere kan varme opp store deler av forbruksvannet. Det er også mulig å velge biofyringsolje, eller helt elektrisk oppvarming. Hvilken løsning som passer for deg og ditt hus må vurderes nærmere.

Du kan søke om støtte fra ENOVA når du bytter ut oljefyren eller oljekaminen med en fornybar oppvarmingskilde og sanerer oljetanken. Støttebeløpet varierer etter hvilke løsninger du velger. Mer informasjon på enova.no

Tankeier er ansvarlig for oljetanken

  • Som tankeier er du ansvarlig for oljetanken og eventuelle lekkasjer.
  • Det er ditt ansvar å sørge for at oljetanken alltid er i betryggende stand og at pålagte tilstandskontroller blir gjennomført.
  • Ståltanker skal kontrolleres etter 15 år, og deretter hvert 5. år. Glassfibertanker trykktestes etter 2 år, kontrolleres etter 30 år og deretter etter avtale med kontrollør. 
  • Er oljetanken din tatt ut av bruk skal den tømmes for olje og renses og deretter skal tanken fjernes. Dette skal gjøres av et kvalifisert firma. Kommunen kan i spesielle tilfeller og på gitte vilkår gi dispensasjon fra krav om fjerning.
  • Du må søke Brannvesenet om tillatelse til dette.

Mer informasjon

  • Ringsaker kommune har holdt informasjonsmøter om utfasing av oljefyr vinteren 2015 og våren 2017. Les innleggene som ble holdt på møtet i Teatersalen 27. april 2017.
  • Man kan finne informasjon om hvilke reelle alternativer for utskifting av oljefyren og parafinkaminen som er kommersielt tilgjengelige på markedet i dag, hvilke faktorer som taler for og imot de ulike løsningene, og hvilke praktiske og økonomiske forhold du bør ta i betraktning ved vurdering av løsninger på mange nettsider.
  • oljefri.no finner du blant annet kvalitetssikrede bedrifter som installerer fornybar oppvarming og sanerer oljetanken.
  • Les mer om energitiltakene du kan få tilskudd om på Enovas nettsider eller ring 800 49 003.

Spørsmål om oljetanker?

Kontakt Ringsaker brannvesen på e-post
Generelle spørsmål rettes til Sigrid Johanne Langsjøvold på e-post