Flomsonekart og vannstand i Mjøsa

Følg situasjonen hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I en flomsituasjon kan du få informasjon og følge beredskapen på nettsidene til NVE

Utvis forsiktighet

Vi vil oppfordre publikum til å utvise forsiktighet når man ferdes i nærheten av elvene og i flomutsatte områder. Ingen bør ferdes ved elvebredder, på bruer, ved vann eller på andre steder der det kan oppstå farlige situasjoner grunnet flom. 

Grunneiers ansvar

Dersom du har eiendom i flomutsatte områder, oppfordres det til å ta de nødvendige forhåndsregler, sikre løse eiendeler og rydde kjellere for ting som kan ta skade av flomvannet. 

Det er grunneieres ansvar å se etter vannveier, bekkeløp og liknende for å forhindre innlekking av vann i hus og installasjoner. 

Sandsekker

Teknisk drift vil kjøre ut sand og sandsekker som beboerne i flomutsatte områder kan benytte til å flomsikre egne eiendommer. Det vil bli gitt informasjon når dette er utplassert. 

Sandsekkene vil kunne hentes på følgende steder:

  • På Jessnes, parkeringsplassen ved badeplassen.
  • På Granerudjordet

Spørsmål?

Har du spørsmål vedrørende flom eller flomsikring, kan du mellom kl. 08.00 og 15.00 kontakte kommunens servicesenter på telefon 62 33 50 00. Etter åpningstid kan du ringe teknisk drifts vakttelefon på tlf. 975 52 350.