«10 topper i Ringsaker - ti topp turer! 2023»

Her er digital versjon av turkortet!

2023 er det fjortende året for «10 topper i Ringsaker- ti topp turer!», utvalgte turmål som merkes og beskrives slik at det blir tilgjengelig for de fleste. Vi er ekstra glade for å tilby disse turene i år, og vet at mange ser fram til sesongstart. I år har vi hele fem helt nye turmål. Takket være velvillige grunneiere får vi dette til. En stor takk også til frivillige fra Hamar og Hedemarken Turistforening (HHT), og Ringsaker Orienteringsklubb gjør en stor jobb i planlegging, merking og v