Avdelingen Idrett, friluftsliv og folkehelse under Kultur skal legge til rette for at idrettslag og friluftsorganisajoner har de beste betingelsene for å kunne gi kommunens innbyggere et godt aktivitetstilbud.

Her finner du mer informasjon: Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

I menypunktene over finner du informasjon og kontaktinfo om ulike aktivitetstilbud som kommunen er med og tilrettelegger for.