Her kan man varme opp med en tur langs elva og trene styrke i aktivitetsparken etterpå. Dette er en fin treningsarena for småbarnsforeldre, skoler, lag og foreninger i Ringsaker.

  • Parken har 12 ulike trimapparat i tre. De er alle punktfundamentert i det naturlige terrenget i området.
  • Rundt apparatene er det lagt fallunderlag med bark.
  • Trimapparatene er alle såkalt faste apparat.
  • Langs gangstien mot betongfabrikken er det også satt opp flere benker.

 Parken ble til gjennom et samarbeid mellom kommunen og Tjukkasgjengen, og med økonomisk støtte fra Kreftforeningen og Lions Club Brumunddal.