I Ringsaker kan du finne turkasser på turmål, topper og stier. I disse kassene ligger det en bok hvor du kan skrive inn navn og telefonnummer. Du er da med i trekningen av fine premier.

I Moelv har  Moelvmarkas venner tre kasser (se www.moelvmarkasvenner.com).

I Brumunddal finner du kasser på Langodden, Bjørgeberget og i Spikdalsveien ved Gresby. Det er Brumunddal Turmarsjforening som drifter disse turkassene.  

NB: På grunn av den pågående korona-situasjonen, er bøkene i alle turkassene tatt bort inntil videre. Grunnen er fare for smitteoverføring. Vi ønsker alle god tur på kommunens flotte stier. Husk å holde avstand til de du eventuelt møter på veien.

Kontaktperson:
Ingeborg Nordlund, folkehelsekoordinator
E-post: ingeborg.nordlund@ringsaker.kommune.no  
​Telefon: 99 52 22 73