–  I høst får alle elever på 1. og 2. trinn ved Fagerlund, Hempa, Kirkekretsen, Moelv og Fossen og Nes barneskoler hvert sitt nettbrett. De resterende trinnene ved disse skolene vil få nettbrett etter jul, sier kommunalsjef, Anne Kari Thorsrud. 

– Dagens elever skal utdannes til morgendagens samfunn. Digitale ferdigheter og verktøy får en større og større betydning, og er en sentral del av opplæringen, legger kommunalsjefen til. 

Økt variasjon og bedre tilpasning av undervisningen

Når elevene bruker nettbrett, lærer de å tilegne seg, produsere, bearbeide og kommunisere kunnskaper og ferdigheter digitalt. Ved bruk av nettbrett og digitale verktøy kan også læreren variere undervisningen og tilpasse lærestoffet til den enkelte på en helt annen måte enn tidligere. 

– Alle skolene deltar i et omfattende og systematisk opplæringsprogram ved innføringen av nettbrettene. Elevene og lærerne ved Kirkenær, Kylstad og Stavsberg og Mørkved skoler fikk hvert sitt nettbrett til bruk i undervisningen forrige skoleår. Likeverdigheten ivaretas ved at alle skolene får det samme utstyret og den samme opplæringen, avslutter Thorsrud.

Les mer om digitalisering i skolen