Fagerlund skole ligger i Brumunddal, nordøst fra sentrum. Skolen ble tatt i bruk januar 2006, er bygd for tre paralleller og kan romme 588 elever. Per i dag har vi omlag 530 elever. Det er nærmere 100 voksne som har sitt daglige virke ved skolen.

Skolen er en flerkulturell skole hvor ca. 30 % av elevene har flerkulturell bakgrunn. SFO har egne lokaler innenfor skolebygningen. I tilknytning til skolen er det en flerbrukshall.

Fagerlund skole er lærerutdanningsskole og partnerskole med Høgskolen Innlandet, og skolen er en FN-skole.

Vår visjon er: Med arbeidsglede – mot nye mål

Mål Ringsaker kommune: Skolen skal være en likeverdig og fremtidsrettet lærings- og oppvekstarena

Vi på Fagerlund arbeider for en skole som:

  • Setter elevenes læring i sentrum
  • Gjennom faglig utvikling, samarbeid og variasjon skaper et godt læringsmiljø.
  • Lar eleven oppleve mestring hver dag.
  • Arbeider for elevenes trivsel.

Skolens plattform:

  • Vi-skole
  • Kvalitet
  • Kulturelt mangfold