Drift av kommunal veger ivaretas av Teknisk drift. Ringsaker kommune har ansvaret for 225 km med kommunale veger. I tillegg kommer 35 km gang- og sykkelveger. Statens vegvesen har ansvar for alle fylkesveger. 

For å få oversikt over hvilke veger som er kommunale, private og statlige kan du gå inn på kartet over kommunen.

  • Under karttype merker du av for "samferdsel"
  • Zoom inn på det aktuelle området. Veier merket med blått er kommunale.

Tilbakemeldinger om veivedlikehold kan rettes til kommunen via Vegen min.

Dersom tilbakemeldingen gjelder fylkeskommunal eller statlig vei kan du kontakte Statens vegvesen eller deres entreprenør NCC Roads. Nummeret til deres vakttelefon er 982 65 702.