Kart for fylkesveger og kommunale veger

For å få oversikt over hvilke veger som er kommunale, private og statlige kan du gå inn på kartet over kommunen. De kommunale vegene er markert med blått, de fylkeskommunale vegene er røde mens de vegene som er privat eid er markert med mørk grå.

 

Vegen min

Vegen Min lar deg rapportere feil på infrastrukturen i kommunen. Gi gjerne beskjed om mørklagte gater, hull i asfalten, skader på turveier, manglende brøyting osv.

Gå til tjenesten  Vegen min.

 

Tilbakemeldinger som gjelder fylkesveg eller statlig veg

Dersom tilbakemeldingen din gjelder fylkeskommunal veg, kontakt Dobloug Entreprenør på vakttelefon 900 72 239.

Gjelder henvendelsen statlig veg, ring 175. 

 

 

 

 

E6

E6 driftes av Nye veger feil og mangler på telefon 175.