Ringsaker kommune er godkjent som «Trafikksikker kommune»

Ringsaker kommune er godkjent som en «Trafikksikker kommune» av Trygg Trafikk. Dette fordi at kommunen har laget helhetlige planer og rutiner for gjennomføring av trafikksikkerheten innenfor områder som barnehager, skoler, helsestasjoner, kultur, folkehelse, plan og teknisk.

– En godkjenning betyr ikke at det ikke kan skje trafikkulykker, men det er et kvalitetsstempel på kommunens systematiske arbeid for trafikksikkerhet, sier seniorrådgiver Harald Heieraas i Trygg Trafikk.

Alle kommunale barnehager og skoler i Ringsaker har fått godkjenning som trafikksikker, blant annet fordi de har utviklet sine egne trafikksikkerhetsplaner. Disse finner du på enhetssiden til den enkelte skole og barnehage.

Les mer om trafikksikker kommune hos Trygg trafikk

 

Kriterier for å bli godkjent som «Trafikksikker kommune»

 • Kommunen har forankret ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet hos ordfører og rådmann. Delansvar kan ligge hos den enkelte etatsleder.
   
 • Kommunen har et utvalg med ansvar for trafikksikkerhet.
   
 • Kommunen har innarbeidet trafikksikkerhet i HMS/internkontrollsystemet som inneholder regler for reiser og transport i kommunens regi, og ved kjøp av transporttjenester.
   
 • Trafikksikkerhet er et årlig tema i kommunens arbeidsmiljøutvalg (AMU).
   
 • Kommunen har oppdatert oversikt over trafikkulykker og trafikkuhell (materiellskader) i kommunen.
   
 • Trafikksikkerhet er en del av kommunens folkehelsearbeid.
   
 • Kommunen har en trafikksikkerhetsplan. Planen har rullerings- og rapporteringsrutiner. Planen ivaretar både trafikantrettede og fysiske tiltak.
   
 • Kommunen har et godt system for å behandle søknader om skyss pga. særlig farlig skolevei.
   
 • Kommunen har oppfylt kriteriene for den enkelte sektor.

Les mer om kriteriene hos Trygg trafikk

Trafikksikkerhetsplan 2021-2024

Spørsmål om «Trafikksikker kommune»?

Har du spørsmål om «Trafikksikker kommune? Vennligst kontakt spesialrådgiver Ole Roger Strandbakke.
​E-post: ole.roger.strandbakke@ringsaker.kommune.no
​Telefon: 917 61 149