Vakta

Teknisk drift sin vakttelefon 975 52 350 er åpen 24 timer i døgnet, sju dager i uka.

Meld fra om feil

Feil og skader på veg eller gatelys og andre vegrelaterte forhold kan meldes inn på "Vegen min", eller på e-post.