For leie av torgplass eller for å leie annet kommunalt areal som fortau, gater og så videre i forbindelse med arrangementer må du søke om tillatelse hos Servicesenteret.

For å leie Husebyparken eller Skurven må du søke om tillatelse fra Kulturkontoret.