Ønsker du å leie torg, torgplass eller annet kommunalt areal?

Kommunen har fire torgplasser i Brumunddal og tre torgplasser i Moelv. 

For leie av torgplass eller annet kommunalt areal som fortau, gater i forbindelse med arrangementer eller lignende må du søke om tillatelse. Søknaden sendes til Innbyggerservice. Søknad om torgplass skal foreligge senest en uke før plassen ønskes tatt i bruk. 

Ønsker du å leie torget?
For å leie torget til større arrangement bør du ta kontakt med Innbyggerservice i god tid før arrangementet. For arrangementer og aktiviteter i desember bes det om at du søker om leie innen 1. november. For aktiviteter i juni, juli og august bes det om at du søker om leie innen 1. juni. 

Merk at arealet kan først tas i bruk etter at Ringsaker kommune har gitt tillatelse og på de vilkår som stilles i tillatelse eller avtale.

Ønsker du å leie park eller friluftsområde?

Ønsker du å leie Husebyparken, Skurven eller Mjøsparken?

For å høre om muligheter for å leie må du kontakte Innbyggerservice.

Merk at dette er friområder som ikke brukes til lukkede arrangementer som for eksempel firmafest og bryllup.

Hvor mye koster det?

Hvor mye det koster å leie kommer an på hvor du skal leie. Prisene er for visse områder forskjellige for ideelle og kommersielle virksomheter. Alle som ønsker å benytte kommunalt areal må sende inn søknad om leie uansett om det koster noe eller ikke.

Se oversikt over priser og gebyrer.