Søke om privat avkjørsel

Ved etablering av adkomst til kommunal veg skal det søkes vegeier (her teknisk drift) om avkjørselstillatelse. Ved søknaden skal det legges ved et kartutsnitt i M= 1:1000, som viser ønsket plassering av adkomst. Kartutsnitt finner man på kommunens nettside under “hedmarkenkart.no”.

Søknaden sendes til:
Ringsaker kommune, teknisk drift, Pb 34, 2381 Brumunddal.   

Stikkrenner

Stikkrenne under privat avkjørsel er eier av avkjørselen sitt ansvar. Det innebærer at man har har ansvar for å holde den åpen og sørge for at vannet har fritt gjennomløp.

Ansvar for private veger

På privat veg har vegeier, evt sameie eller vegstyre ansvar for drift og vedlikehold av vegen.

Ringsaker kommune har ikke tilskuddsordning til drift og vedlikehold av private veger.