Retningslinjer for vegarbeid

Ringsaker kommune har vedtatt egne retningslinjer for utforming av veg og gate, også kalt vegnormal.

Gå til retningslinjene for utforming av veg og gate i Ringsaker kommune

Gravemelding (geomatikk)

Før det skal graves i kommunale veger, gater og andre kommunale arealer skal det søkes om gravetillatelse via Geomatikk.

 

Veglys og retningslinjer for belysningsanlegg