Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetstiltak vurderes kontinuerlig i forbindelse med utbygging av nye veger og infrastruktur, og etter henvendelser fra kommunens beboere, velforeninger, FAU og så videre.

 

Parkering

Gratis parkering

I Ringsaker er det gratis parkering på alle kommunale parkeringsplasser. På enkelte private p-plasser, som f.eks på stasjonsområdene i Brumunddal og Moelv, er det avgiftsbelagte plasser.

HC-parkering

På de kommunale parkeringsplassene er det etablert HC-plasser i henhold til forskriftene.
Her kan du søke om parkeringstillatelse

 

El-lading

I kommunen er det fem etablerte kommunale ladeplasser for el-biler.

Brumunddal

To punkter på parkeringsplassen ved Sjurstuvegen, to punkter ved administrasjonsbygget i Furnesvegen og to punkter i underetasjen på Mølla p-hus.

Moelv

To punkter i Parkvegen og to punkter på Herredshusplassen.

Det finnes i tillegg et antall private ladeplasser flere steder i kommunen.