Når trenger du å søke?

Skal det utskjenkes alkohol til gjester i selskap, på arrangement, fester mv. er utgangspunktet at det kreves godkjent skjenkebevilling.

Serveringssteder som også ønsker å skjenke alkoholholdig drikke, må ha skjenkebevilling i tillegg til serveringsbevilling. Enkelte serveringssteder er unntatt fra plikten til å ha serveringsbevilling. Disse må likevel ha skjenkebevilling dersom de skal skjenke alkohol. 

Skjenkebevilling for enkeltanledning gis når en gruppe personer, lag/foreninger, et kollegium eller lignende arrangerer en sammenkomst der salg av alkohol inngår som en del av arrangementet. Salget kan foregå ved salg av billetter, ved kuvertpris eller/og ved salg fra bar/disk. Bevillingen kan gis for maksimalt 10 dager sammenhengene. Søknad om bevilling vil bli sendt politiet til uttalelse, og den som står oppført som ansvarlig for skjenkingen vil bli vandelssjekket. Skjenkebevilling for enkelt anledning gis mot vederlag. 


For åpne arrangementeter, som for eksempel festivaler og dansetilstelninger trengs det skjenkebevilling. Typisk er arrangementer som gjennomføres en eller noen få kvelder/dager og som henvender seg mot allmennheten.

Vilkår

Du har krav på å få bevilling dersom vilkårene i alkoholloven er oppfylt, og det ikke foreligger andre forhold som gjør det utilrådelig at bevilling gis.

Krav som må være oppfylt:

 • Bevillingssøker må være fylt 20 år.
 • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen.
 • Skjenkeansvarlig må være fylt 20 år.
 • Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.
 • Politiet må ha gitt samtykke i arrangementet mht. vakthold m.v.

 

Hvordan søke om serveringsbevilling?

 • Du må sende inn skriftlig søknad til den kommunen hvor arrangementet skal holdes i god til før arrangementet skal finne sted.
 • Søknaden skal inneholde opplysninger om hva slags arrangement det er, hvem som er arrangør, hvor og når arrangementet skal være, og hvem som er ansvarlig for utskjenkingen.
 • Ansvarshavende må gjøre seg kjent med bestemmelsene i alkoholloven og med lokale retningslinjer.
 • Søknadskjema finner du i lenke under «skjema» på høyre side her på nettsiden.

Forventet saksbehandlingstid

 • Når søknaden er mottatt, blir det innhentet uttalelser fra politiet.
 • Bevilling gis dersom alle krav i alkoholloven er oppfylt, og det ikke foreligger andre forhold som gjør det utilrådelig at bevilling gis. 
 • Saksbehandlingstiden er vanligvis én til to uker for små arrangement og to til fire uke for større festivaler mv.

 

​Hva koster tjenesten

Gebyrregulativet justeres ved budsjettbehandlingen, og det er kommunestyret som hvert år i desember vedtar neste års priser/gebyrer.
Se prisregulativ i lenkene til høyre på nettsiden.