Overgang til sommertid og vintertid

Bokføringsforskriften

Internkontroll

Alle salgs‐ og skjenkesteder må ha et system og rutiner for å sikre at alkoholregelverket overholdes. Internkontroll etter alkoholloven, IK – alkohol, er et verktøy for å sikre at salg og skjenking til enhver tid skjer i lovlige former og på en forsvarlig måte. Kommunen gjennomfør varslede kontroller med virksomhetenes internkontroll etter alkoholloven.

God internkontroll gir enklere drift, tryggere ansatte og fornøyde gjester.
Helsedirektoratet har utarbeidet en ny guide til god internkontroll.

Kommunen vil avtale tid for gjennomgang av internkontrollsystemet og legge til rette for veiledning og oppfølging av virksomhetene.