Frist for innsending av omsetningsoppgave

Frist for innsending av omsetningsoppgaver er 15. mars.

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges. Opplysninger om alkoholsalget skal du oppgi i omsetningsoppgaven.

Bevillingsgebyret utgjør et årlig minimumsgebyr fastsatt i alkoholforskriften.
Satsene for bevillingsgebyret finner du i alkoholforskriften.

Ny virksomhet

Hvis stedet har ny bevilling med drift fra dette året, skal du kun oppgi forventet omsetning. Det er ikke nødvendig med revisorbekreftelse.

Opphør eller salg av virksomheten: 

Bevillingsgebyret løper helt til bevillingen blir sagt opp. Hvis salgs- eller skjenkestedet opphører eller selges, skal omsetningsoppgaven sendes inn så snart endelige omsetningstall er klare. Hvis omsetningsoppgaven mangler ved opphør av salgs- eller skjenkebevillingen, foretar kommunen en skjønnsmessig beregning av bevillingsgebyret.

Drift på tidligere eiers bevilling: 

Hvis du har overtatt et sted med salgs- eller skjenkebevilling, må du sende oss omsetningsoppgaven innen 14 dager etter at du har sendt søknad om ny bevilling.

Hva skjer hvis du ikke leverer oppgaven eller ikke betaler gebyret? 

Hvis ikke omsetningsoppgaven blir levert innen fastsatt frist, får bevillingshaver tildelt to prikker. Hvis bevillingsgebyret ikke blir betalt innen fastsatt frist tildeles også to prikker. Ved tolv prikker eller flere i løpet av to år, blir salgs- eller skjenkebevillingen inndratt i minimum én uke.