Målgruppe

Styrere og stedfortredere for salgs- og skjenkebevillinger må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Dette kravet oppfylles ved at du består kunnskapsprøven. Bevillingsmyndigheten skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven. For å avlegge kunnskapsprøve kontakter du den aktuelle bevillingsmyndighet:

  • For kommunale salgs- og skjenkebevillinger: Kommunen hvor virksomheten utøves, eller i hjemkommunen.
  • Statlige skjenkebevillinger for skip: Fylkesmannen i det fylket virksomheten er registrert som bevillingshaver.
  • Statlige skjenkebevillinger for tog og fly: Helsedirektoratet.
  • Personer med tilknytning til Forsvarets befalsmesser kan avlegge prøven i den kommunen hvor virksomheten utøves eller i hjemkommunen. 

Kunnskapsprøven i alkoholloven er en flervalgsprøve med et tilfeldig uttrekk av spørsmål fra en database. Du vil få 60 minutter til å besvare prøven. For å få bestått prøve må 24 av 30 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon.

Det er ikke mulig å ta både etablererprøven og kunnskapsprøven samtidig.

Hvordan tar jeg prøven?

Daglig leder ved et serveringssted må ha dokumentert kunnskap om økonomistyring og lovgivning av betydning for drift av serveringsstedet. I praksis dokumenterer bestått etablererprøve slik kunnskap.

Tilsvarende må alle styrere og stedfortredere i virksomheter som har eller søker om kommunal salgs- eller skjenkebevilling ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser knyttet til alkoholloven. I praksis dokumenterer bestått kunnskapsprøve slik kunnskap.

Slik tar du prøven:

Ta kontakt med voksenpedagogisk senter i Brumunddal for å få avtalt tid for gjennomføring av prøven.  Du kan også søke om å ta etablererprøve/kunnskapsprøve elektronisk, ved å fylle ut skjemaet som vises nederst på denne siden. 

Når du skal ta prøven, må du ha med gyldig legitimasjon som førerkort, pass eller bankkort med bilde. Dersom det er etablererprøven du skal ta, kan du ha med lovsamling som hjelpemiddel. Dersom du skal ta kunnskapsprøven, kan du ha med ordbok, f.eks. norsk/engelsk og engelsk/norsk.
Om du ikke får bestått på prøven, har du anledning til å ta den på nytt. Forskriftene setter ingen begrensning på hvor mange ganger prøven kan tas.

 

Pris

Før du avlegger prøven, må du betale et gebyr på kr 400,-. Prøven kan tas flere ganger hvis den ikke bestås. Du må betale gebyr for hver oppmelding.

Veiliedning

Før du avlegger prøven, må du betale et gebyr på kr 400,-. Prøven kan tas flere ganger hvis den ikke bestås. Du må betale gebyr for hver oppmelding.

På nettsteder og i bokhandlere er det mulig å finne den fagkunnskap som trengs for å bestå kunnskapsprøven for alkohol. Det er mange muligheter.

«Kunnskapsprøven i alkoholloven» kan kjøpes på nettsidene til Vinn