Om etablererprøven

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. Dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven.

Etablererprøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften. Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven.

Etablererprøven er en flervalgsprøve. Du vil få 90 minutter til å besvare den. For å få bestått prøve må 40 av 50 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon.

Målgruppe

Daglig leder for virksomheter som driver servering av mat og drikke.

Hvordan tar jeg prøven?

Etablererprøven er elektronisk. 

Tillatte hjelpemidler for etablererprøven er lovverk og ordbok. Mobiltelefon under prøven er ikke tillatt.

Hvis du har behov for 30 minutter ekstra tid, skal du ha legeerklæring på dette.

Veiledning

Før du avlegger prøven, må du betale et gebyr på kr 400,-. Prøven kan tas flere ganger hvis den ikke bestås. Du må betale gebyr for hver oppmelding.

Pris

Før du avlegger prøven, må du betale et gebyr på kr 400,-. Prøven kan tas flere ganger hvis den ikke bestås. Du må betale gebyr for hver oppmelding.