Gå til Barnehageportalen for å søke plass. 

Brumund barnehage

1 ledig plass over tre år.

Gå til barnehagens hjemmeside

Kjeldbakken familiebarnehage

Kjeldbakken familiebarnehage har én ledig halvtidsplass.
Gå til barnehagens hjemmeside

Lismarka barnehage

Lismarka barnehage har to ledige fulltidsplasser for barn over tre år. 
Gå til barnehagens hjemmeside

Marihøna Gårds- og friluftsbarnehage

Marihøna Gårds- og friluftsbarnehage har noen ledige plasser for barn over og under tre år. 
Gå til barnehagens hjemmeside

Mesnali barnehage

Mesnali barnehage har noen ledige plasser for barn over og under tre år. 
Gå til barnehagens hjemmeside

Nes barnehage

Nes barnehage har to ledige plasser for barn over tre år.
Gå til barnehagens hjemmeside

Tunet barnehage

Tunet barnehage har to ledige plasser barn over tre år og én ledig plass barn under tre år.

Gå til nettsiden til Tunet barnehage

Åsen barnehage

Åsen barnehage har én ledig fulltidsplass for barn over tre år.
Gå til barnehagens hjemmeside