Barnehagen startet opp i 2010, og har ca. 100 barn og 27 ansatte. Barnehagens fysiske miljø ute og inne er universelt utformet, og tilpasset barnas behov. Barnehagen har også eget drama/musikkrom, formingsrom, mediatek og stort fellesrom.

Barnehagens satsningsområder er sosial kompetanse, og fokus på et utviklende språkmiljø. Vi legger vekt på å kunne tilby barna et godt, stimulerende og helhetlig læringsmiljø, der barns medvirkning og gode relasjonene mellom menneskene i barnehagen er i fokus. Vårt mål er at barna skal oppleve en hverdag preget av vennskap, lek, trygghet, omsorg og trivsel – der læring, humor og glede står sentralt.