Moelv ungdomsskole ligger i hjertet av Moelv ca. 500 meter fra Moelv sentrum og i nærheten av Mjøsa og Moskogen. Moelv idrettspark med Limtrehallen og Moelvhallen ligger i gangavstand fra skolen, og med 20-30 minutters kjøring til Hamar, Gjøvik og Lillehammer ligger vi faktisk «midt i væl´n». Skolen ble tatt i bruk i 1974 og har skoleåret 18-19 210 elever og 40 ansatte.

Skolen har et sterkt fokus på lese- og læringsstrategier og kvalifiserer både ansatte, elever og foreldre gjennom et målbevisst arbeid for å øke hver enkelt elevs læringsutbytte. Fra og med høsten 2016 har skolen deltatt i Hedmark fylkes satingsområde "Kultur for læring" som har som mål å bedre kulturen for læring i fylket på alle nivå. Høsten 2019 har alle elever egen PC til bruk i undervisningen.

Skoleåert 18-19 er satsingsområdene klasseledelse, vurdering for læring og skriving i alle fag som alle tre er en del av "Kultur for læring".

Moelv ungdomsskole er partnerskole med Høgskolen i Hedmark og tar hvert år i mot to - fem grupper med studenter. Skolen er godt utstyrt med ulike dataløsninger og har et forholdvis nytt skolekjøkken og bibliotek. Hvert år gjennomfører elevene på 10. trinn en musikal, og skolen satser på fysisk aktivitet gjennom et styrket tilbud i kroppsøving og en aktivitetsplan for uteområdet.