Gå til Barnehageportalen for å søke plass. 

Brumund barnehage

Brumund barnehage har én ledig plass for barn over 3 år.

Se nettsiden til Brumund barnehage

Kjeldbakken familiebarnehage

Kjeldbakken familiebarnehage har ingen ledige plasser f.o.m. 01.01.2022.
Gå til barnehagens hjemmeside

Marihøna Gårds- og friluftsbarnehage

Marihøna Gårds- og friluftsbarnehage har noen ledige plasser for barn over og under tre år. 
Gå til barnehagens hjemmeside

Nes barnehage

Nes barnehage har to ledige plasser for barn over tre år.
Gå til barnehagens hjemmeside

Tunet barnehage

Tunet barnehage har én ledig plass for barn over tre år.