Gå til Barnehageportalen for å søke plass. 

Brumund barnehage

Brumund barnehage har én ledig plass for barn over 3 år.

Se nettsiden til Brumund barnehage

Kjeldbakken familiebarnehage

Kjeldbakken familiebarnehage har ingen ledige plasser f.o.m. 01.01.2022.
Gå til barnehagens hjemmeside

Kylstad barnehage

Kylstad barnehage har ledige plasser over og under tre år.

Marihøna Gårds- og friluftsbarnehage

Marihøna Gårds- og friluftsbarnehage har noen ledige plasser for barn over og under tre år. 
Gå til barnehagens hjemmeside

Nes barnehage

Nes barnehage har to ledige plasser for barn over tre år.
Gå til barnehagens hjemmeside

Simenstua barnehage

Simenstua barnehage har tre ledige plasser for barn under tre år.

Tunet barnehage

Tunet barnehage har én ledig plass over og under 3 år fra august 2022.

Åsen barnehage

Åsen barnehage har en ledig plass for barn over 3 år.